​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. ​

Klikk her for å gå til oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (bivirkningsrapporten)

Slik jobber vi med meldingene

Legemiddelverket har styrket bemanningen i flere omganger for å kunne behandle mottatte bivirkningsmeldinger. Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene i bivirkningsrapporten et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

- Hver dag screenes alle nye meldinger slik at vi får oversikt. På den måten kan vi fange opp meldinger om mulige bivirkninger som ikke er kjent fra før eller som det er spesielt viktig å prioritere i saksbehandlingen. Alle meldinger vi mottar blir lest, påpeker overlege Sigurd Hortemo.

Les mer om hvordan bivirkninger av koronavaksiner overvåkes.

Langvarige bivirkninger

Det er foreløpig lite kunnskap om eventuelle langvarige bivirkninger etter koronavaksinasjon. Legemiddelverket har fått meldinger om symptomer som har vart i flere uker, for eksempel meldinger om hodepine.

Hodepine etter vaksinering er vanlig, og det er enda ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og langvarig hodepine. Bivirkningsmeldingene gir et øyeblikksbilde og vi vet derfor ikke om symptomene til pasienten er vedvarende. Det kan derfor være nødvendig at legen melder på nytt med oppdaterte opplysninger.

- De som har symptomer i mange uker etter vaksinering bør kontakte fastlegen som kan vurdere årsaker til for eksempel langvarig hodepine. Legen har erfaring og kunnskap om pasienten og kan gi oss utfyllende informasjon som er nødvendig for å vurdere eventuell sammenheng med vaksine, sier overlege Sigurd Hortemo.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • ​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose
 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • ​om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om: ​​​

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger ​

​Fant du det du lette etter?