​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Klikk her for å gå til oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (bivirkningsrapporten)

Oppfriskningsdoser til eldre og sykehjemsbeboere

Folkehelseinstituttet har anbefalt oppfriskningsdoser (boosterdose) til eldre fra og med 65 års alder og sykehjemsbeboere. Eldre pasienter har stort utbytte av vaksinering, fordi de har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved covid-19-infeksjon. For de fleste i denne gruppen, vil nytten av beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom oppveie risikoen for eventuelle bivirkninger. For eldre som lever med skrøpelighet kan imidlertid vanlige vaksinebivirkninger, slik som feber og kvalme, få alvorlige konsekvenser.

- Helsepersonell må vurdere nytte mot ulempe ved vaksinering av de aller skrøpeligste pasientene. For dem med kort forventet levetid kan gevinsten av en oppfriskningsdose være marginal. Døende skal ikke vaksineres, presiserer overlege Sigurd Hortemo.

FHI anbefaler en ukes mellomrom mellom vaksinering med influensavaksine og oppfriskningsdose med koronavaksine. Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon.

Se informasjon om oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere i FHI sin vaksinasjonsveileder

Se informasjon om vurdering av skrøpelighet før det gis oppfriskningsdose til de aller eldste i FHI sitt informasjonsbrev

Mistenkte langvarige bivirkninger

Legemiddelverket får meldinger om symptomer som har vart i flere uker, for eksempel meldinger om hodepine. Hodepine etter vaksinering er vanlig, men det er ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og langvarig hodepine. Det er foreløpig begrenset kunnskap om eventuelle langvarige bivirkninger etter koronavaksinasjon.

- Bivirkningsmeldingene gir et øyeblikksbilde. For at vi skal vite om symptomene er langvarige, må lege eller den vaksinerte melde på nytt. Legen har erfaring og kunnskap om pasienten og kan gi oss utfyllende informasjon som er nødvendig for å vurdere eventuell sammenheng med vaksine, sier overlege Sigurd Hortemo.

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​​

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
 • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

​Fant du det du lette etter?