​​​​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Antall koronavaksiner som gis går ned og antall bivirkningsmeldinger synker. Derfor vil vi fra og med neste uke publisere bivirkningsnyhetene annenhver uke. Arbeidet med bivirkningsovervåkningen går som normalt.

Klikk her for å gå til oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (bivirkningsrapporten)

Unge og bivirkninger

16- og 17-åringer blir nå tilbudt dose to av Comirnaty. Unge får oftere kraftigere immunrespons etter vaksinering enn eldre. De kan derfor forvente å få noen av de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon, særlige etter dose to. Vanlige bivirkninger er smerter på stikkstedet, trøtthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, feber og kvalme/diare. Disse bivirkningene oppstår vanligvis 1-2 dager etter vaksinasjon.

Blant de mer sjeldne kjente bivirkningene er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år. Symptomer på hjertebetennelse er brystsmerter, tungpustethet eller hurtig/uregelmessig puls. Feber og hoste kan også forekomme. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Av de som blir rammet får de fleste symptomer 1-2 uker etter vaksinasjon.

Kontakt helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd dersom barn og unge opplever plagsomme bivirkninger eller at symptomene ikke går over.

Les mer om:

Meldinger om menstruasjonsforstyrrelser

Vi mottar fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Vi har så langt behandlet 1264 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og 97 meldinger om underlivsblødninger etter overgangsalder (postmenopausale blødninger).

- Legemiddelverket følger dette nøye opp. Siden juni har vi informert om dette, opprettet en temaside og hatt tett dialog med norske eksperter og europeiske legemiddelmyndigheter. Folkehelseinstituttet har gjennomført kohortstudier for å forsøke å avklare om det er en sammenheng mellom koronavaksiner og blødningsforstyrrelser. Vi venter nå på resultater av dette arbeidet, forteller Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Les mer om:

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
 • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

​Fant du det du lette etter?