​​​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. ​

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Klikk her for å gå til oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (bivirkningsrapporten)

Unge får oftere de vanlige bivirkningene

Unge har et mer aktivt immunforsvar enn eldre. Derfor får de også gjerne kraftigere reaksjoner og opplever oftere de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon, som for eksempel feber, hodepine og muskelsmerter.

- Disse svært vanlige bivirkningene kommer særlig etter andre dose. De kan være plagsomme, men går over. Dersom de ikke går over etter 2-3 dager eller du opplever andre symptomer, bør du kontakte lege, sier overlege Ingrid Aas.

Disse vanlige bivirkningene er et tegn på at kroppen jobber og gjør immunforsvaret rustet til å håndtere koronaviruset. Vi reagerer ulikt på vaksiner og du er godt beskyttet mot covid-19-infeksjon selv om du ikke opplever disse bivirkningene.

Les mer om hvilke bivirkninger unge kan forvente etter koronavaksinasjon.

Følger nøye med

Bivirkningsovervåking av barn og unge prioriteres høyt. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av sitt barn.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.

Vi oppfordrer barn og unge som opplever plagsomme bivirkninger til å ta kontakt med helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose
 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om: ​​​

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)
​Fant du det du lette etter?