Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.   

Folkehelseinstituttet har pauset vaksineringen med koronavaksinen Vaxzevria fra AstraZeneca etter at vi ble oppmerksomme på tilfeller av sjeldne og svært alvorlige mistenkte bivirkninger med kombinasjonen blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater. Per 30. mars er det ikke kommet inn nye meldinger om slike tilfeller i Norge. 

Bivirkningsmeldinger vi har mottatt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med Comirnaty (BioNtech/Pfizer) og COVID-19 vaccine Moderna.  


Flertallet av meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Bivirkningene kan vare i 2-3 dager og er kjent fra studiene som ligger til grunn for godkjenningene.  


Slik melder du bivirkninger  

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger snarest mulig (husk batch nummer). Saksbehandling av alvorlige meldinger prioriteres, og disse blir saksbehandlet så raskt som mulig. 


Befolkningen kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Det er ikke nødvendig å melde hvis helsepersonell allerede har meldt om den mulige bivirkningen. 


Internasjonalt samarbeid   

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten. ​Fant du det du lette etter?