Den seksvalente vaksinen Hexyon ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1.november 2016. Dermed får nå alle norske barn nå får tilbud om vaksinering mot hepatitt B i tillegg til beskyttelse mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og haemophilus influenzae type B (Hib) gitt i samme vaksine. Hexyon gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder.

Det er etter vaksinasjon med Hexyon mottatt 127 bivirkningsmeldinger. Av disse regnes 6 regnes meldinger som alvorlige, men alle barna det gjelder er friske igjen på meldetidspunktet. De vanligste meldte bivirkningene er feber, uro, gråt og slapphet. Dette er symptomer som er kjente og/eller forventede bivirkninger for denne vaksinen.
 
Se fullstendig rapport

 

*For at bivirkningsmeldinger skal regnes som alvorlige må et eller flere av følgende kriterier være oppfylt: medført/forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet, medført livstruende sykdom eller død. 

​Fant du det du lette etter?