Les hele rapporten

Jenter og gutter får i dag tilbud om vaksinering med Cervarix som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Cervarix har vært benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017, og før dette ble Gardasil benyttet. Kvinner født i 1991 eller senere har siden 1. november 2016 fått tilbud om gratis HPV-vaksine. HPV-vaksinen Cervarix ble brukt i dette midlertidige programmet, som ble avsluttet 1. juli 2019.

  • Etter at nesten 230 000 personer er vaksinert med minst en dose Cervarix er det mottatt 273 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 21 er alvorlige.

  • Etter at over 234 000 jenter er vaksinert med minst en dose av Gardasil, er det mottatt totalt 782 bivirkningsmeldinger, hvorav 91 er alvorlige.

  • Etter at over 5000 personer er vaksinert med minst en dose Gardasil 9 er det mottatt 30 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 4 er alvorlige.

Alle bivirkninger meldes på mistanke og vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn de mulige ulempene.

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt samt hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter. Besvimelser og nærbesvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket.


​Fant du det du lette etter?