​I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

Jenter på 7. klassetrinn får i dag tilbud om vaksinering med Cervarix som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Frem til høsten 2017 ble disse jentene vaksinert med Gardasil.  Unge kvinner i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet for kvinner født i 1991 eller senere får også tilbud om vaksinering med Cervarix. 

  • Etter at over 226 000 jenter er vaksinert med minst en dose av Gardasil, er det mottatt totalt 769 bivirkningsmeldinger, hvorav 81 er alvorlige*. 

  • Etter at 117 000 kvinner er vaksiner med minst en dose Cervarix er det mottatt 127 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 12 er alvorlige*. 

Alle bivirkninger meldes på mistanke og vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn risikoen for bivirkninger.

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, samt hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter. Besvimelser og nærbesvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket. 

*For at bivirkningsmeldinger skal regnes som alvorlige må et eller flere av følgende kriterier være oppfylt: medført/forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet, medført livstruende sykdom eller død. 

​Fant du det du lette etter?