Jenter på 7. klassetrinn får i dag tilbud om vaksinering med Gardasil som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Fra høsten 2017 vil disse jentene får tilbud om vaksinen Cervarix. Unge kvinner i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet for kvinner født 1991 eller senere får tilbud om vaksinering med Cervarix.

Det er etter vaksinasjon med Gardasil mottatt totalt 761 bivirkningsmeldinger, hvorav 76 er alvorlige*. Det tilsvarende tallet for Cervarix er 72 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 10 er alvorlige*. Alle bivirkninger meldes på mistanke og vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn risikoen for bivirkninger.

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt samt hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter. Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket.

Se fullstendig rapport

*For at bivirkningsmeldinger skal regnes som alvorlige må et eller flere av følgende kriterier være oppfylt: medført/forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet, medført livstruende sykdom eller død. 

​Fant du det du lette etter?