Jenter på 7. klassetrinn får tilbud om HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen Gardasil ble benyttet frem til høsten 2017. Fra høsten 2017 får jenter tilbud om to doser Cervarix. I november 2016 startet et midlertidig vaksinasjonsprogram for unge kvinner født 1991 eller senere. Disse kvinnene får tilbud om HPV-vaksinen Cervarix.

  • Etter at over 225 000 jenter er vaksinert med minst en dose av Gardasil, er det mottatt totalt 764 bivirkningsmeldinger, hvorav 78 er alvorlige*. 
  • Etter at 102 000 kvinner er vaksiner med minst en dose Cervarix er det mottatt 103 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 11 er alvorlige*. 

Alle bivirkninger meldes på mistanke og vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn risikoen for bivirkninger.

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt samt hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter. Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket. 


*For at bivirkningsmeldinger skal regnes som alvorlige må et eller flere av følgende kriterier være oppfylt: medført/forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet, medført livstruende sykdom eller død. ​Fant du det du lette etter?