Karo Pharma har store deler av markedsandelen og mange tusen pasienter vil bli berørt av denne avregistreringen. Legemiddelverket arbeider med å finne alternative leverandører som kan skaffe virkestoffet metformin i styrkene 500 mg, 850 mg og 1000 mg.

Metformin "Karo Pharma" inneholder virkestoffet metformin og brukes til behandling av diabetes mellitus type 2, spesielt hos pasienter med overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll.

Leveringssituasjon Metformin «Karo Pharma»

 • Metformin 500 mg, 100 tabletter avregistreres 01.09.2020.
 • Metformin 500 mg, 400 tabletter avregistreres 01.09.2020.
 • Metformin 850 mg, 100 tabletter avregistreres 01.12.2020.
 • Metformin 1000 mg, 60 tabletter avregistreres 01.12.2020.
 • Metformin 1000 mg, 180 tabletter avregistreres 01.12.2020.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Metformin "Karo Pharma" 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet metformin på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Etter avregistreringen kan pakkene ekspederes og dekkes som normalt på blå resept i 3 måneder fra avregistreringsdatoen. Etter denne datoen gjelder de vanlige reglene for uregistrerte legemidler.
 • Apotek oppfordres til å sjekke tidligere utlevering før ny pakke med virkestoffet metformin eksepederes. Dette for å unngå hamstring.
 • Pasienter som bruker virkestoffet metformin 500 mg tabletter kan få utlevert virkestoffet metformin 1000 mg tabletter (med delestrek) uten å kontakte rekvirent. Ved utlevering av andre styrker bør pasienten gjøres oppmerksom på dosering.
 • Dersom likeverdig alternativ ikke kan skaffes bør lege kontaktes for å diskutere videre behandling etter avregistreringen. 

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Apotekene kan tilby deg andre styrker eller pakningsstørrelser med virkestoffet metformin, uten å kontakte din rekvirent.
 • Vær oppmerksom på dosering ved bytte til andre tilgjengelige styrker med metformin 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabletter.
 •  Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.
​Fant du det du lette etter?