​De tyske pakningene har annen pakningsstørrelse (100 ml) enn de norske (50 ml). Legemiddelverket gir derfor forhåndsgodkjent refusjon på disse pakningene frem til august.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med infusjonsvæske med glukosemonohydrat 500 mg/ml utleveres på blå resept, dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent glukosemonohydrat 500 mg/ml. Ekspeder på §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode:
    ICPC: -53, -90, -91, B90, B99.
    ICD: -53, -90, -91, B20, B21, B22, B23, B24, D80, D81, D82, D83, D84, Z21
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 08.05.2018
Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger av glukosemonohydrat 500 mg/ml er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 01.08.2018.

​Fant du det du lette etter?