​EMAs konklusjon bygger på en ny gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon for nytte og risiko ved bruk av meprobamat. Forskjellen mellom riktig dose og overdose er liten for meprobamat. Dette øker risikoen for utilsiktet overdose med alvorlige bivirkninger som koma, lav kroppstemperatur, pustestans og sjokk. Meprobamat kan føre til psykisk og fysisk avhengighet ved langvarig bruk, og brå behandlingsslutt kan gi livstruende abstinenssymptomer.
 
I Norge finnes meprobamat i Anervan tabletter og stikkpiller. Anervan er godkjent til behandling av migrene og clusterhodepine (kun stikkpiller). Anervan inneholder virkestoffene meprobamat, ergotamin, klorsyklizin og koffein. I følge Reseptregisteret fikk 3053 pasienter Anervan i 2010. Legemiddelverket har mottatt elleve bivirkningsmeldinger der Anervan er mistenkt årsak, syv av disse er klassifisert som alvorlige.

Tid til å endre behandling

For å gi leger og pasienter tid til å finne annen behandling, vil Anervan være tillatt solgt frem til 1. april 2013.

Råd til leger

  • Anervan skal ikke forskrives til pasienter som ikke har brukt Anervan tidligere
  • Pasienter som bruker Anervan, må tilbys annen behandling.
  • Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter

  • Ta kontakt med legen din for å få endret behandlingen. Anervan kan brukes som normalt inntil behandlingen er endret
  • Ikke bruk høyere doser Anervan enn det som er avtalt med legen
  • Kontakt lege eller apotek dersom du har spørsmål om Anervan

Råd til apotek

  • Resepter på Anervan kan ekspederes frem til 1. april 2013
  • Be pasienter som henter resept på Anervan om å kontakte lege for å diskutere behandlingen.  Pasienten kan i mellomtiden bruke Anervan som normalt

Se også

​Fant du det du lette etter?