​Modafinil har amfetamin-lignende egenskaper, men virkningsmekanismen er ulik. Studier tyder på at legemidlet har lavt potensial for misbruk og avhengighet sammenlignet med amfetamin. Legemiddelverket mener derfor at reglene som gjelder for reseptgruppe B er tilstrekkelige for å redusere risikoen for feilbruk og misbruk. Forsiktighet bør imidlertid utvises når modafinil forskrives til pasienter med kjent misbruk av alkohol, legemidler eller illegale substanser.

Modafinil har begrenset forskrivning. Det betyr at behandling skal initieres av eller under tilsyn av lege med tilstrekkelig erfaring i diagnostisering og behandling av narkolepsi.

Endringen trer i kraft 15. januar 2019.


​Fant du det du lette etter?