​Kodein omdannes til morfin i leveren. Noen har arvelige varianter av leverenzymene som omdanner kodeinet svært hurtig. Dette har selv ved normale doser ført til sjeldne, men livstruende bivirkninger i form av pustestopp, inkludert dødsfall. Ved å erstatte kodein med morfin (peroralt) får man sikrere kontroll med virkningen av en gitt dose.

Kodeinholdige preparater anbefales ikke til barn under 12 år

Råd til leger

 • Morfin peroralt kan brukes til barn over to år med sterke smerter som ikke blir godt nok lindret av paracetamol og ibuprofen.
 • Paracetamol er førstevalg ved behandling av smerter hos barn.
 • Ibuprofen kan gis i tillegg ved utilstrekkelig effekt av paracetamol.
 • Sett deg nøye inn i preparatomtalen før du forskriver morfin til barn.
 • Vær oppmerksom på risiko for respirasjonshemning og faren for interaksjoner med
  andre legemidler.
 • Veiled foreldre og omsorgspersoner i riktig bruk og nøyaktig dosering.

Morfin - dråper og mikstur med anbefalt dosering til barn

«Oramorph Molteni» inneholder morfinsulfat og markedsføres i følgende formuleringer:
 • Dråper 20 mg/ml (20 ml)
 • Mikstur 2 mg/ml (100 ml og 30 x 5 ml)
 • Mikstur 6 mg/ml (30 x 5 ml)

Produktene er smaksnøytrale og kan blandes i drikke. Mikstur i flaske inneholder sukrose, maissirup og cirka 10% etanol.

Råd til foreldre og pårørende

 • Følg legens dosering nøyaktig.
 • Gi aldri mer enn anbefalt dose.
 • Gi aldri dobbel dose hvis du har glemt å gi en dose.
 • Kontakt lege hvis barnet ikke får god nok smertelindring.
 • Be lege eller apotekansatt vise deg hvordan du måler opp riktig dose.
​Fant du det du lette etter?