​​Bakgrunn

Naloksegol (Moventig) er en oral, perifert virkende my-opioid reseptorantagonist (PAMORA) som har sin effekt i gastrointestinalkanalen, og reduserer forstoppelseseffekten til opioider. Dette oppnås uten å virke inn på den opioid-medierte analgetiske effekten i sentralnervesystemet, da molekylet ikke passerer blod-hjerne barrieren.

Anbefalt dosering er en tablett daglig

Moventig har godkjent indikasjon for behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Kostnadseffektiviteten av Moventig er dokumentert i to kostnad-per-QALY analyser:

  • En hovedanalyse som sammenligner Moventig vs. placebo (kun rescue-terapi)
  • En tilleggsanalyse hvor Moventig sammenlignes med oksykodon/nalokson (Targiniq)

For ytterligere informasjon, se refusjonsrapporten for Moventig.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Refusjonsvilkår

136 Refusjon ytes selv om legemidlet brukes i mindre enn tre måneder

200 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende behandling med eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster.

221 Forstoppelse skal være indusert av et opioid som pasienten får dekket etter refusjonskode -71

​Fant du det du lette etter?