​Zinbryta (daklizumab) ble godkjent til behandling av attakvise former for multippel sklerose (MS) i juli 2016. Legemidlet trekkes på grunn av alvorlige, inkludert dødelige, tilfeller av betennelse i hjernen og hjernehinnen (encefalitt og meningoencefalitt).  

Råd til helsepersonell:

  • Ikke sett nye pasienter på behandling med Zinbryta.

  • Pakninger med Zinbryta tilbakekalles med umiddelbar virkning.

  • Kontakt umiddelbart pasienter som behandles med Zinbryta for å diskutere andre behandlingsalternativer.

  • Informer pasienter om at bivirkninger kan oppstå opptil 6 måneder etter avsluttet behandling. Be pasienter ta kontakt med lege umiddelbart dersom de får nye symptomer som langvarig feber, kraftig hodepine, kvalme eller oppkast.

  • Pasienter som avslutter behandling med Zinbryta skal følges opp minst én gang i måneden, og hyppigere hvis klinisk indisert, i opptil 6 måneder etter siste dose.

  • Vær oppmerksom på at andre immunmedierte forstyrrelser, slik som bloddyskrasier, tyreoiditt eller glomerulonefritt, kan oppstå.

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev  for å informere om tilbaketrekkingen til spesialister innen nevrologi, inkludert MS-leger, leger i spesialisering innen nevrologi, sykepleiere ved nevrologiske avdelinger, inkl. MS-sykepleiere, alle landets apotek, sykehusinnkjøp LIS og RELIS. 

​Fant du det du lette etter?