​​​​​​Rådsavgjørelse 13. mai 2013 :

Saken gjelder to filmer som var tilgjengelige via internettsiden til Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF). Etter Legemiddelverkets tolkning var begge filmene å anse som reklame for (reseptpliktige) legemidler til allmennheten. Filmene omtaler sykdom som skal behandles med firmaenes egne legemidler og budskapet i begge filmene er at bruk av legemidlene bedrer livskvaliteten for pasientene. 

Kort sammendrag av klagen:

LMF har laget den ene filmen i samarbeid med Abbott Norge AS. Den andre filmen synes MSD å være ansvarlig for alene. Det er selskapene MSD og Abbott som markedsfører legemidlene Humira og Remicade som benyttes mot de aktuelle lidelsene. I den ene filmen omtales begge legemidlene spesifikt.
 
Filmene er ulovlig i henhold til legemiddelforskriften § 13-5 hvor det fremgår at reklame til allmennheten bare er tillatt for ikke-reseptpliktige (reseptfrie) legemidler eller legemidler i pakninger som er unntatt fra reseptplikt og når disse utelukkende anbefales mot sykdommer eller sykdomssymptomer som vanligvis ikke vil kreve undersøkelse eller behandling av lege, tannlege, veterinær eller fiskehelsebiolog.

Rådets kommentarer og konklusjon:

Filmen ”IBD på lån”

Filmen er utarbeidet av LMF, men med støtte fra Abbott, (nå AbbVie).
I filmen nevnes det at pasientene bruker henholdsvis ”Humira” og ”Remicade”, og Rådet kan vanskelig se at informasjon som nevner produktnavn kan gå inn under unntaket i 13-1 c. Når produktnavn nevnes kan det vanskelig sies at det ikke er med referanse til et produkt.
 
Rådet legger videre betydelig vekt på at filmen ikke i tilstrekkelig grad nevner alle behandlingsalternativer slik som Rådets praksis krever for at filmen skal gå inn under unntaket. Filmen er ikke tilstrekkelig balansert, verken i forhold til Legemiddelverkets krav eller LMIs anbefalinger, og tilfredsstiller ikke de kvalitetskravene som er oppstilt
 
Klager gis medhold.
AbbVie ilegges gebyr kr. 30.000,-
 

Filmen et ”nesten helt vanlig liv”

Filmen er utarbeidet av legemiddelfirmaet MSD.
Denne filmen inneholder ikke bruk av preparatnavn.
Rådet mener filmen i for stor grad fokuserer på ett behandlingsalternativ. 
Rådet har kommet til at informasjonen i for stor grad indirekte henspeiler på MSDs behandlingsalternativ, uavhengig om dette ikke var hensikten.
 
Som i forannevnte sak legger Rådet betydelig vekt på at filmen ikke i tilstrekkelig grad nevner alle behandlingsalternativer slik som Rådets praksis krever for at filmen skal gå inn under unntaket. Den er ikke tilstrekkelig balansert, verken i forhold til Legemiddelverkets krav eller LMIs anbefalinger, og tilfredsstiller ikke de kvalitetskravene som er oppstilt.
 
Klager gis medhold.
MSD ilegges gebyr kr. 20.000,-
​Fant du det du lette etter?