​​​Mykofenolatsyre og mykofenolatmofetil brukes for å hindre avstøtning av organ etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjoner. I Norge markedsførers produktene Mykofenolat Accord, Myfortic, Myfenax, Myophenolatemofetil Accord og CellCept.

Etter en gjennomgang av tilgjengelige vitenskapelige data for menn som blir fedre under behandling med mykofenolat, har europeiske legemiddelmyndigheter oppdatert sine anbefalinger fra 2015. Den tidligere anbefalingen var at mannlige pasienter skulle bruke kondom i tillegg til at deres kvinnelige partner bruker sikker prevensjon.  Dette er nå endret i  produktinformasjonen. Anbefalingen er nå at kun en av partene bør bruke sikker prevensjon.

Anbefalingen for kvinner er uendret. Bruk av mykofenolat hos kvinner før og under svangerskapet øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser. Det er derfor svært viktig at kvinner bruker minst én form for sikker prevensjon under behandling med mykofenolat.

Råd til leger og helsepersonell

  • Legemiddelverket er kjent med at klinisk praksis for bruk av prevensjon ved behandling med mykofenolat ikke samsvarer med rådene som er gitt fra EMA. Dersom du har spørsmål om praktisk bruk av mykofenolat - ta kontakt med klinisk fagmiljø.

Råd til pasienter

  • Mykofenolat er livsnødvendig behandling du ikke kan slutte med uten stor risiko for avstøtning av det transplanterte organet.
  • Bruk hos menn: Informasjonen i pakningsvedlegget har en «føre-var» tilnærming. Din behandlende lege vil gi deg personlig informasjon om hvordan du skal forholde deg til disse rådene.
  • Ta kontakt med legen hvis du er bekymret for behandlingen.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til transplantasjonsspesialister, sykehusapotek, gynekologer og RELIS.
​Fant du det du lette etter?