Den oppdaterte utgaven, NLS 2016.2, gjelder fra 1. juli 2016 og erstatter NLS 2016.1.

NLS 2016.2 viser til 8. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2016.2 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Gå til Norske legemiddelstandarder 2016.2
 
NLS har kortadressen www.legemiddelverket.no/NLS  

Se også Forskrift om norsk farmakopé 15. desember 2015 nr. 1574