​Den oppdaterte utgaven, NLS 2017.1, gjelder fra 1. april 2017 og erstatter NLS 2017.0.
NLS 2017.1 viser til 9. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2017.1 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Det er planlagt ytterligere én oppdatering av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av det neste supplementet av Ph. Eur. 1. juli.

Gå til Norske legemiddelstandarder 2017.1

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS

Se også Forskrift om norsk farmakopé 13. desember 2016 nr. 1569