​Den oppdaterte utgaven, NLS 2017.2, gjelder fra 1. juli 2017 og erstatter NLS 2017.1. NLS 2017.2 viser til 9. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2017.2 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Gå til Norske legemiddelstandarder 2017.2.

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS

Se også Forskrift om norsk farmakopé 13. desember 2016 nr. 1569

​Fant du det du lette etter?