​Den nye utgaven, NLS 2018.0, gjelder fra 1. januar 2018 og erstatter NLS 2017.2.
NLS 2018.0 viser til 9. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2018.0 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Det er planlagt to oppdateringer av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av de to neste supplementene av Ph. Eur. henholdsvis 1. april og 1. juli.

Gå til Norske legemiddelstandarder 2018.0

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS

Se også Forskrift om norsk farmakopé 11. desember 2017 nr. 1962

​Fant du det du lette etter?