Den oppdaterte utgaven, NLS 2018.2, gjelder fra 1. juli 2018 og erstatter NLS 2018.1.
NLS 2018.2 viser til 9. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2018.2 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Gå til Norske legemiddelstandarder 2018.2.

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS

Se også Forskrift om norsk farmakopé 11. desember 2017 nr. 1962
​Fant du det du lette etter?