Den nye utgaven, NLS 2019.2, gjelder fra 1. juli 2019 og erstatter NLS 2019.1.
NLS 2019.2 viser til 9. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2019.2 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Gå til Norske legemiddelstandarder 2019.2

NLS har kortadressen: legemiddelverket.no/NLS

Se også Forskrift om norsk farmakopé 13. desember 2018 nr. 1962

​Fant du det du lette etter?