​Den nye utgaven, NLS 2020.0, gjelder fra 1. januar 2020 og erstatter NLS 2019.2.
NLS 2020.0 viser til 10. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2020.0 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Det er planlagt to oppdateringer til av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av de neste supplementene av Ph. Eur. 1. april og 1. juli.

Gå til Norske legemiddelstandarder 2020.0

NLS har kortadressen: legemiddelverket.no/NLS

Se også forskrift om norsk farmakopé 13. desember 2019 nr. 1734

​Fant du det du lette etter?