Den nye utgaven, NLS 2021.0, gjelder fra 1. januar 2021 og erstatter NLS 2020.2.
NLS 2021.0 viser til 10. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2021.0 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Det er planlagt to oppdatering til av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av de neste supplementene av Ph. Eur. 1. april og 1. juli.

Det gjøres oppmerksom på at hele Kapittel 6 Oppbevaring og merking er revidert i NLS 2021.0, tidligere het kapittelet kun Oppbevaring. Kapittelet ivaretar i tillegg til farmakopéens retningslinjer, også nye retningslinjer fra Det europeiske legemiddelverk, EMA, for oppbevaring og merking. Det er innført veiledende brukstider for anbrudd for legemidler uten krav om sterilitet, i tillegg til at oversikten for legemidler med krav om sterilitet er revidert. Det er opprettet en egen definisjonsliste.

Ved spørsmål knyttet til det reviderte kapittel 6, vennligst ta kontakt med undertegnede eller send epost til farmakope@legemiddelverket.no

Gå til Norske legemiddelstandarder 2021.0

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS

Se også Forskrift om norsk farmakopé 14. desember 2020 nr. 2734

​Fant du det du lette etter?