​Den nye utgaven, NLS 2021.1, gjelder fra 1. april 2021 og erstatter NLS 2021.0. 
NLS 2021.1 viser til 10. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2021.1 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). 

Det er planlagt én oppdatering til av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av det neste supplementet av Ph. Eur. 1. juli. 

Gå til Norske legemiddelstandarder 2021.1

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS 

Se også Forskrift om norsk farmakopé 14. desember 2020 nr. 2734 

​Fant du det du lette etter?