​Den nye utgaven, NLS 2021.2, gjelder fra 1. juli 2021 og erstatter NLS 2021.1. 
NLS 2021.2 viser til 10. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2021.1 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). 

Det er ikke planlagt flere oppdateringer av NLS i løpet av 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at det er noen tekstlige korrigeringer i kapittel 6, spesielt med presiseringer knyttet til oppbevaring og brukstider etter anbrudd, for preparater med krav om sterilitet. 

Gå til Norske legemiddelstandarder 2021.2 

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS 

Se også Forskrift om norsk farmakopé 14. desember 2020 nr. 2734 

​Fant du det du lette etter?