Den nye utgaven, NLS 2022.1, gjelder fra 1. april 2022 og erstatter NLS 2022.0. 
NLS 2022.1 viser til 10. utgave av Den europeiske farmakopé, Ph. Eur., der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2022.1 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM. 

Det er planlagt én oppdatering til av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av det neste supplementet av Ph.Eur. 1.juli. 

I den nye utgaven av NLS, publiseres General Notices som nytt i sin helhet, da det er gjennomført store endringer ved kommisjonen. 

Så minner vi om at Den Norske farmakopékommisjonen besluttet i sitt årlige møte i september 2021 å gjennomføre en standardisering av norske oversettelser da ulikheter eksisterer. For å gi brukere av NLS og farmakopéen tid til å ivareta disse endringene, blir dette gjennomført til publisering NLS 2022.2. I NLS 2022.0 finnes en oversikt over endringene som vil komme. 

Det gjelder at  

  • alle synonymer for monografier angitt vitamin utgår 
  • alle parenteser ved adjektiver erstattes med komma 
  • bruk av adjektiv, eksempelvis human, standardiseres som Tittel, adjektiv og der adjektivet henspeiler på korrekt grammatisk bruk for kjønn og flertall 
  • tiltenkt bruk angis til slutt 

Gå til Norske legemiddelstandarder 2022.1 

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS 

Se også Forskrift om norsk farmakopé 13. desember 2021 nr. 2734 

​Fant du det du lette etter?