​​Den nye utgaven, NLS 2023.1, gjelder fra 1. april 2023 og erstatter NLS 2023.0. 
NLS 2023.1 viser til 11. utgave av Den europeiske farmakopé, Ph. Eur., der standardene er beskrevet. For standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere viser NLS 2023.1 til den fritt tilgjengelige Standard Terms-databasen fra European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM. 

Det er planlagt én oppdatering til av NLS i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av det neste supplementet av Ph.Eur.1.juli. 

Den Norske farmakopékommisjonen besluttet i sitt årlige møte i september 2022 å fortsette standardisering av norske oversettelser. For å gi brukere av NLS og farmakopéen tid til å ivareta disse endringene, blir dette gjennomført til publisering NLS 2023.2. I NLS 2023.0 finnes en oversikt over endringene som vil komme. 

Det gjelder at  
  • «ekstrakt, tørret» endres til «tørrekstrakt» 
  • parenteser ved adjektiver erstattes med komma, videreføring fra 2022 
  • bruk av adjektiv, eksempelvis human, standardiseres som Tittel, adjektiv og der adjektivet henspeiler på korrekt grammatisk bruk for kjønn og flertall 
  • «rhizome» endres til «jordstengel» for urter, har vært feilaktig angitt som «rot» 

NLS har kortadressen: www.legemiddelverket.no/NLS 
 
​Fant du det du lette etter?