NovoPen Echo brukes til insulinbehandling hos pasienter med diabetes. Novo Nordisk har oppdaget at sylinderampulleholderen i et lite antall produksjonspartier av pennen kan sprekke eller gå i stykker hvis den utsettes for visse kjemikalier, for eksempel noen typer vaskemidler.

Det er ikke noe feil med selve insulinampullene som brukes i pennene, men det er en viss risiko for at ampulleholdere i visse produksjonspartier av NovoPen Echo kan sprekke eller gå i stykker. Det er 4800 penner fra berørte produksjonspartier som er distribuert i Norge. Risikoen for å få høyt blodsukker ved bruk av en penn med defekt sylinderampulleholder er vurdert til å være mindre enn 0,1 prosent. Det vil si at kun 1 av 1000 pasienter vil kunne oppleve høyt blodsukker som følge bruken av sylinderampulleholder fra det de berørte produksjonspartiene.

Et bilde av sylinderampulleholderen er vist under:

Feilen gjelder disse produksjonspartiene av NovoPen Echo (LOT-nummer):

 • DUG1709
 • DUG1778
 •  DVG1368
 • DVG1564
 • EVG2915
 • EVG3011
 • EVG3310
 • EVG6823
 • EVG6824
 •  FVG7561
 • FVG8413
 • FVG8414
 • FVG8415
 • FVG8995

Slik finner du LOT-nummer:


LOT-nummeret) er trykket på pennen som vist på bildet. LOT-nummeret i dette eksempelet er FVG7364. Pennen finnes i både en rød og en blå versjon. Bilde: Novo Nordisk AS.

Å bruke en penn med en sprukket/ødelagt sylinderampulleholder kan føre til at pennen gir en lavere dose insulin enn forventet, noe som kan føre til høyt blodsukker. Varselsymptomene på høyt blodsukker (hyperglykemi) opptrer vanligvis gradvis, og kan være rødme, tørr hud; søvnighet eller tretthet; munntørrhet, fruktluktende (acetonluktende) ånde; hyppigere vannlating, tørste; manglende appetitt, kvalme eller oppkast. Det er ikke alltid man opplever fysiske tegn på høyt blodsukker; noen ganger sees det kun på blodsukkermålinger.

Råd til pasienter som bruker NovoPen Echo fra berørte produksjonspartier:

Råd til apotek og grossist:

 • Novo Nordisk har sendt eget brev til alle apotek og grossister.
 • Kontakt Novo Nordisk AS hvis du har spørsmål.

Kontaktinformasjon til Novo Nordisk Scandinavia AS:

 

​Fant du det du lette etter?