​​Posakonazol er et bredspektret triazolantimykotikum til behandling av soppinfeksjoner og forebygging av invasive soppinfeksjoner. Posakonazol er tilgjengelig som mikstur (40 mg/ml), tabletter (100 mg) og konsentrat til infusjonsvæske (300 mg). Den godkjente orale dosen av posakonazol er:

  • Tablett: 300 mg/dag (etter en metningsdose på Dag 1 på 600 mg/dag)
  • Mikstur: 600-800 mg/dag

Råd til helsepersonell:

  • Posakonazol tabletter og mikstur er ikke byttbare
  • Uaktsomt bytte fra mikstur til tabletter har resultert i tilfeller av doserelatert toksisitet, mens bytte fra tabletter til mikstur har resultert i underdosering og manglende effekt.
  • Forskrivere skal spesifisere doseringsformen for posakonazol på hver resept og farmasøyter skal sikre at riktig oral legemiddelform blir utlevert til pasientene på apotek.
  • Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Det er sendt ut et Kjære hel​​sepersonell-brev​ til hematologer, onkologer, spesialister i infeksjonsmedisin, spesialister i klinisk farmakologi, sykehusfarmasøyter og alle landets apotek. Preparatomtale og pakningsvedlegg for posakonazol blir oppdatert. Ytterkartongene for de orale legemiddelformene blir også revidert for å differensiere ytterligere mellom tablett og mikstur. Ytterkartongene vil få en advarsel om manglende byttbarhet mellom tablett- og miksturformuleringene.

​Fant du det du lette etter?