Nozinan inneholder virkestoffet levomepromazinhydroklorid og er et legemiddel mot schizofreni og andre psykotiske lidelser. Legemidlet brukes også som smertestillende.

Legemidler som kan brukes i stedet

Levomepromazine Orion 25 mg tabletter er norske pakker, og forventes tilgjengelig. Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger fra EU/EØS med levomepromazinhydroklorid 5 mg tabletter til norske pakninger er tilgjengelig igjen.  Det er begrenset tilgang på de utenlandske pakningene. Tillatelsen er gyldig frem til 01.11.2019.

Råd til leger

 • Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Nozinan 25 mg er meldt midlertidig utgått fra 22.05.2019.
 • Pasienter som bruker Nozinan tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid på apoteket, som er det samme som Nozinan.
 • Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger av levomepromazinhydroklorid 5 mg tabletter.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.
 • Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid kan inneholde andre hjelpestoffer.
 • Individuell alternativ behandling bør vurderes. Dette kan være legemidler med flupentiksol (Fluanxol) eller klorprotiksen (Truxal) )som virkestoff. Dersom Nozinan blir brukt som innsovningsmiddel, kan alimemazin (Vallergan), doksylamin (Zonat) eller prometazin (Phenergan) være alternative legemidler. Lege avgjører hva som er passende behandling for hver enkelt pasient.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med levomepromazinhydroklorid tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Nozinan ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levomepromazinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilgeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger av levomepromazinhydroklorid 5 mg tabletter.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Nozinan 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger av levomepromazinhydroklorid 5 mg tabletter.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder levomepromazinhydroklorid kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 
 • ICPC: -71, -72, -74, -81, -90.
 • ICD: -71, -81, -90, -F2, -F4.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 29.04.2019
Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.11.2019.
​Fant du det du lette etter?