​​​Nozinan inneholder virkestoffet levomepromazin og er et legemiddel mot schizofreni og andre psykotiske lidelser. Legemidlet brukes også som smertestillende.

Legemidler som kan brukes i stedet

Norske pakker med Levomepromazine Orion 25 mg og 100 mg tabletter er tilgjengelig.

Ved behandling med 5 mg tabletter må det søkes om godkjenningsfritak og individuell refusjon. 

Råd til leger

 • Nozinan 5 mg er midlertidig utgått.
 • Ved forskrivning av nye resepter etter 01.05.2021 vil Nozinan 5 mg tabletter kun være tilgjengelig for forskrivning gjennom spesielt godkjenningsfritak. Du kan søke om individuell stønad hos Helfo etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten.
 • Nozinan 25 mg ble meldt midlertidig utgått fra 22.05.2019 og avregistrert fra 01.10.2021. Levomepromazine Orion 25 mg er tilgjengelig.
 • Nozinan 100 mg ventes midlertidig utgått fra 01.09.2021 og avregistrert fra 01.10.2021. Levomepromazine Orion 100 mg er tilgjengelig.
 • Individuell alternativ behandling bør vurderes. Dette kan være legemidler med flupentiksol (Fluanxol) eller klorprotiksen (Truxal) som virkestoff. Dersom Nozinan blir brukt som innsovningsmiddel, kan alimemazin (Vallergan) eller prometazin (Phenergan) være alternative legemidler. Lege avgjør hva som er passende behandling for hver enkelt pasient.

Råd til apotek

 • Dersom Nozinan ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.
 • Nozinan 25 mg og 100 mg kan erstattes av Levomepromazinë Orion med samme styrke.
 • Nozinan 5 mg tabletter vil kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Nozinan 25 mg og 100 mg kan erstattes av Levomepromazine Orion med samme styrke.
 • Nozinan 5 mg tabletter vil kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Oppdatert: 16.11.2021

Publisert: 29.04.2019

​Fant du det du lette etter?