Nozinan inneholder virkestoffet levomepromazinmaleat og er et legemiddel mot schizofreni og andre psykotiske lidelser. Legemidlet brukes også som smertestillende.

Legemidler som kan brukes i stedet

Norske pakker med levomepromazine Orion 25 mg tabletter forventes å være tilgjengelig. Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger fra EU/EØS og Canada med levomepromazinmaleat 5 mg tabletter tilsvarende Nozinan tabletter. Det er begrenset tilgang på de utenlandske pakningene. Tillatelsen er gyldig frem til 01.05.2021.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Nozinan 25 mg er meldt midlertidig utgått fra 22.05.2019.
 • Pasienter som bruker Nozinan tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid på apoteket, som er det samme som Nozinan.
 • Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger av levomepromazinmaleat 5 mg tabletter.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.
 • Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid kan inneholde andre hjelpestoffer.
 • Individuell alternativ behandling bør vurderes. Dette kan være legemidler med flupentiksol (Fluanxol) eller klorprotiksen (Truxal) som virkestoff. Dersom Nozinan blir brukt som innsovningsmiddel, kan alimemazin (Vallergan), doksylamin (Zonat) eller prometazin (Phenergan) være alternative legemidler. Lege avgjører hva som er passende behandling for hver enkelt pasient.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med levomepromazinmaleat tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Nozinan ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levomepromazinmaleat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger av levomepromazinmaleat 5 mg tabletter.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Nozinan 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levomepromazinmaleat tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Prisen på utenlandske pakninger kan være annerledes enn de norske pakningene.
 • Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger av levomepromazinmaleat 5 mg tabletter.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder levomepromazinmaleat 5 mg kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 
 • ICPC: -71, -72, -74, -81, -90.
 • ICD: -71, -81, -90, -F2, -F4.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 29.04.2019
Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.05.2021.

Oppdatert: 12.01.2021

Publisert: 29.04.2019

​Fant du det du lette etter?