EMA har opprettet denne veiledningen for å bedre kunne unngå alvorlige mangelsituasjoner. Jo raskere Legemiddelverket får melding om leveringsproblemer, desto tidligere kan vi finne alternativ behandling. 


Må melde ifra

Det er mange ulike grunner til at det blir mangel på et legemiddel. Legemiddelfirma har meldeplikt ovenfor Legemiddelverket, og skal rapportere en mangelsituasjon minst 2 måneder i forveien. Den vanligste årsaken til legemiddelmangel som blir oppgitt av firma er produksjonsproblemer. 

Veiledning for kommunikasjon

I tillegg til veiledning for rapportering av legemiddelmangel, har legemiddelmyndighetene også kommet med instruksjoner og eksempler på hvordan myndighetene bør kommunisere om temaet til offentligheten, inkludert pasienter og helsepersonell. Formålet med de to veiledningene er at det skal bli lettere for alle berørte parter å tidlig identifisere og håndtere konsekvensene av legemiddelmangel på en slik måte at pasienter ikke rammes unødvendig.

​Fant du det du lette etter?