​Legemiddelverket har evaluert hvordan apotekavansen fungerer i dag og har lagt frem fordeling av avanser gjennom distribusjonsleddene. Vi har også drøftet mulige scenarier for endring av avanseformelen. Evalueringen omfatter i hovedsak for perioden 2016 – 2019. Siste evaluering av apotekavansen var i 2016.

Les mer om evalueringen av apotekavansen.

​Fant du det du lette etter?