​​3. februar i år sendte Legemiddelverket på høring et forslag om oppføring av en ny generisk gruppe på narkotikalisten. Høringsrunden er ferdig og nitazengruppen er nå ført opp. 

​​Nitazener er syntetiske opioider som antas å være svært potente selv ved lave doser, ha stort misbrukspotensiale og være dødelige selv ved lave doser. 

​​​Av hensyn til folkehelsen er det viktig å få disse stoffene regulert som narkotika.

Dette blir den tolvte generiske gruppen i narkotikalisten og denne gruppen vil blant annet omfatte stoffene protonitazen og etazen. Alle stoffene som omfattes av gruppedefinisjonen underlegges samme kontroll som allerede oppførte stoffer. ​

Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) - Lovdata

​Fant du det du lette etter?