Aimovig (erenumab) og Ajovy (fremanezumab), CGRP-hemmere, er legemidler til forebyggende behandling av migrene. 
 
- Vi er glade for at pasienter som er alvorlig rammet og har mest nytte av behandlingen nå kan få stønad, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Individuell stønad på blå resept

Behandling dekkes for pasienter med kronisk migrene. Spesialist i nevrologi eller en lege ved et offentlig sykehus kan søke om stønad. I tillegg kan spesialist i barnesykdommer søke for barn under 18 år. Pasienter må ha prøvd tre andre forebyggende behandlinger før legen kan søke om stønad til behandling med Aimovig eller Ajovy.

 

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke, og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo. no

Flere legemidler på vei

Et tredje legemiddel, galcanezumab (Emgality), har nylig fått norsk markedsføringstillatelse, men verdivurderingen (metodevurderingen) er ikke ferdig. Legemidlet er markedsført og tilgjengelig for norske pasienter på hvit resept. Inntil videre er det ikke mulig å få individuell stønad til Emgality. 


Spørsmål og svar om Aimovig og Ajovy

Hvorfor kan jeg ikke få Aimovig eller Ajovy på blå resept uten søknad?

Ved å gi individuell stønad per pasient ønsker myndighetene å sikre at legemidlet brukes der det har best effekt i forhold til kostnaden. Legemiddelverket mener at nytten ved bruk av Aimovig og Ajovy står i rimelig forhold til kostnadene hos pasienter med alvorlig kronisk migrene, mens legemidlet har medisinsk godkjenning (markedsføringstillatelse) for en bredere bruk enn dette.

Hvilke migrenepasienter kan få individuell stønad til behandling med Aimovig eller Ajovy?

Pasienten må ha kronisk migrene. Kronisk migrene er definert ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder. Pasientene må ha prøvd tre andre forebyggende behandling først uten å ha fått tilstrekkelig effekt. 

Hvilken forebyggende behandling må jeg har prøvd først?

Pasienten må ha forsøkt tre vanlige forebyggende legemidler før de kan få Aimovig eller Ajovy.  De aktuelle legemidlene er listet opp i Helfos vilkår for individuell stønad.

Hvem kan søke om individuell stønad på mine vegne?

Spesialist i nevrologi eller en lege ved et offentlig sykehus kan søke om stønad. I tillegg kan spesialist i barnesykdommer søke for barn under 18 år.

Jeg har allerede brukt Aimovig eller Ajovy en stund. Hva må jeg gjøre for å få individuell stønad?

De samme kravene gjelder for pasienter som allerede har begynt behandlingen for egen regning.

Jeg har allerede forsøkt flere typer forebyggende behandling. Må jeg prøve dem på nytt før jeg kan få innvilget stønad for Aimovig eller Ajovy?

Hvis tidligere behandling er dokumentert i journalen er det ikke nødvendig.

Jeg tåler ikke en eller flere av de forebyggende legemidlene som det er krav om skal prøves først. Kan jeg likevel få innvilget individuell stønad?

Det er opp til legen å vurdere hvilken forebyggende behandling hver enkelt pasient skal forsøke. Helfo kan gjøre unntak hvis det er medisinske grunner til at du ikke kan bruke de forebyggende legemidlene det er krav om.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Det forventes stor pågang av søknader om Aimovig og Ajovy. Disse søknadene må håndteres av Helfo i tillegg til andre søknader de mottar. Saksbehandlingstid kan bli opptil 8 uker, men Helfo vil bestrebe seg på å behandle sakene så raskt som mulig, slik at de fleste vil få svar tidligere enn dette. Det er viktig at søknaden er riktig utfylt av legen. Dersom noe i søknaden er uklart, og Helfo må kontakte lege for oppfølging, vil saksbehandlingstiden øke ytterligere. Du vil motta et vedtaksbrev fra Helfo når søknaden er ferdig vurdert.

Fra februar neste år vil det være mulig for legen din å benytte en ny søknadsløsning hos Helfo som vil gi svar på søknaden samme dag. Dette innebærer at en del vil få raskere svar fra Helfo på søknaden dersom legen venter med å søke til den nye løsningen er klar i februar.

Kan jeg få refundert utgifter jeg legger ut selv mens jeg venter på svar?

Du kan få dekket utgifter du har hatt på hvit resept for utleveringer fra og med 9. desember 2019 for Aimovig, og fra og med 19. desember 2019 for Ajovy. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dette forutsetter at lege søker om individuell stønad for deg, og at søknaden blir innvilget. Dersom søknaden ikke blir innvilget, vil du ikke få refundert disse utgiftene.

Hva koster behandlingen med når du må betale selv (hvit resept)?

Aimovig skal maksimalt koste 5452,10 kroner for 4 ukers (28 dagers) behandling. 
Ajovy skal maksimalt koste 5904,40 kroner for en måneds (30 dager) behandling.
​Fant du det du lette etter?