​​​​Den nye tjenesten er beregnet på alle som skal forske på, utvikle eller ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten. 

Kunstig intelligens i helsetjenesten er nye nettsider om rammer for utvikling og bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Sidene inneholder blant annet oversikt over relevant regelverk, nasjonale og internasjonale etiske anbefalinger, samt oversikt over miljøer for erfaringsutveksling.

Nettsidene er laget i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn. Sammen med helsetjenesten ønsker vi å bidra til trygg utvikling og bruk av kunstig intelligens, og innholdet på sidene vil tilpasses i tråd med sektorens behov og tilbakemeldinger.​​
​Fant du det du lette etter?