​​​​Målet for den nye organiseringa er å sikra ein mest mogleg effektiv bruk av ressursar, at Legemiddelverket varetek samfunnsoppgåvene sine med høg kvalitet og er ein attraktiv arbeidsplass.

Den nye organisasjonen består av 23 einingar delt inn i fem strategiske ​område:

  • ​Område legemiddelvurdering
  • Område regulatorisk og legemiddelbruk
  • Område helseøkonomi og analyse
  • Område legemiddelforsyning og medisinsk utstyr
  • Område verksemdsstøtte

Alle områda blir leia av ein områdedirektør, som saman med direktøren utgjer den strategiske leiinga i organisasjonen. 

Sjå organisasjonskart på norsk

Sjå organisasjonskart på engelsk​​​

​Fant du det du lette etter?