▼Glivec (imatinib), Sprycel (dasatinib), Tasigna (nilotinib), ▼Bosulif (bosutinib) og ▼Iclusig (ponatinib) er BCR-ABL TKIer som er tilgjengelige på det norske markedet. De brukes til behandling av noen bestemte typer leukemi. Data har vist at reaktivering av HBV kan forekomme hos kroniske bærere av HBV, etter at de har blitt behandlet med BCR-ABL TKIer. Denne effekten anses for å være en klasseeffekt. Derfor revideres anbefalingene for bruk, for hele gruppen BCR-ABL TKIer.

Råd til leger/helsepersonell:

• Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før de starter behandling med BCR-ABL TKIer.

• Spesialister i leversykdommer og behandling av HBV bør konsulteres
før behandling hos pasienter med positiv HBV-serologi (inkludert de som har aktiv sykdom) hos pasienter som tester positivt for HBV-infeksjon under behandling.

• Bærere av HBV som trenger behandling med BCR-ABL TKIer bør følges opp nøye for tegn og symptomer på aktiv HBV-infeksjon under hele behandlingen og i flere måneder etter avsluttet behandling.

• Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Preparatomtaler og pakningsvedlegg for Glivec, Sprycel, Tasigna, Bosulif og Iclusig vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til hematologer, sykehusapotek og RELIS.

​Fant du det du lette etter?