Viekirax, brukt alene eller med Exviera gis i behandlingen av kronisk hepatitt C hos voksne. Etter at disse legemidlene kom på markedet har det blitt rapportert bivirkninger som nedsatt leverfunksjon og leversvikt.

Råd til leger/helsepersonell:

Viekirax sammen med eller uten Exviera er:

  • ikke anbefalt til pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B).
  • kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C).

Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) som på nåværende tidspunkt behandles med Viekirax alene eller sammen med Exviera, kan fortsette behandlingen etter utredning om nytte-/risikoforholdet ved fortsatt behandling. Pasienter som fortsetter behandlingen skal overvåkes for tegn på leverdekompensasjon.

Pasienter med cirrhose bør overvåkes

  • for kliniske tegn og symptomer på leverdekompensasjon
  • med levertester, inkl. direkte bilirubin-nivåer ved behandlingsstart, i løpet av de første fire ukene etter behandlingsstart og deretter som klinisk indisert.

Pasienter som behandles med Viekirax og Exviera bør få beskjed om å følge med på tidlige symptomer på leverinflammasjon, leversvikt eller leverdekompensasjon, og straks kontakte legen dersom slike symptomer oppstår.

Pasienter som utvikler tegn på klinisk relevant leverdekompensasjon bør stoppe behandlingen.

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert med de nye anbefalingene. Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til spesialister og andre leger innen infeksjon- og gastromedisin, og til RELIS.

Meld bivirkninger

Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

​Fant du det du lette etter?