Legemiddelverket har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder for å styrke kunnskapen om forskriftsendringen og for å gjøre det lettere for helsepersonell i apotek å orientere seg om hvordan dokumentasjonsplikten i apotek skal oppfylles. Apotekforeningen har vært rådspurt i arbeidet.

Veileder om dokumentasjonsplikt i apotek

Om veilederen

Veilederen er delt i to deler. Første del omhandler hvilke opplysninger som er dokumentasjonspliktige i apotek ved ekspedisjon av legemidler etter resept og rekvisisjon, handelsvarer etter resept og nødekspedisjoner. Første del er ferdigstilt. Andre del omhandler hvilke andre opplysninger utover det som er knyttet til en reseptekspedisjon som skal registreres. I følge forskriften skal det registreres opplysninger som kan være relevante og nødvendige for helsehjelpen til den enkelte pasient, jf. pasientjournalforskriften § 6. Helsedirektoratet gir veiledning på dette området, og det vil bli gitt eksempler på hva som anses som helsehjelp og ikke helsehjelp. Del to er under arbeid, og veilederen vil bli komplettert med denne delen så snart den er ferdigstilt.

​Fant du det du lette etter?