SGLT-2-hemmere er en type blodsukker¬senkende legemidler. Diabetisk ketoacidose er en alvorlig og livstruende tilstand som skyldes en opphopning av syre i blodet. Symptomer på ketoacidose er kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, acetonlukt, forvirring, uttalt slapphet og døsighet.

I Norge markedsføres følgende SGLT2-hemmere: Forxiga (Dapagliflozin), Xigduo (dapagliflozin/ metformin), Jardiance (empagliflozin) og Synjardy (empagliflozin/metformin).

Råd til leger:

  • SGLT2-hemmere skal bare brukes ved diabetes type 2.
  • Informer pasienten om symptomer på metabolsk acidose.
  • Mistenk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere og har symptomer på acidose selv om blodsukkeret er normalt.
  • Ved mistenkt eller bekreftet ketoacidose skal behandling med SGLT2-hemmer avsluttes.
  • Vurder om pasienten har risikofaktorer for ketocaidose; som lav insulinproduksjon, plutselig reduksjon av insulindose, økt behov for insulin (ved sykdom, kirurgi, høyt forbruk av alkohol), mangelfull ernæring eller tilstander med dehydrering.
  • Avbryt behandling med SGLT2-hemmer midlertidig hos pasienter som legges inn på sykehus for større kirurgiske inngrep eller for alvorlig sykdom.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

  • Oppsøk lege dersom du merker symptomer på diabetisk ketoacidose: kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, uttalt slapphet og døsighet.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger.
  • Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg skal oppdateres og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell» -brev.

​Fant du det du lette etter?