Pomalidomid brukes til behandling av voksne pasienter med myelomatose (en ondartet blodsykdom). Europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert med at bruk av pomalidomid gir økt risiko for akutt leverbetennelse, interstitiell lungesykdom og hjertesvikt.

Råd til leger:

  • Kontrollér leverfunksjonen regelmessig de første seks behandlingsmånedene.
  • Avbryt behandlingen dersom pasienten får uforklarlige symptomer fra lungene.
  • Vær oppmerksom på risiko for hjertesvikt, spesielt hos pasienter med hjertesykdom eller risikofaktorer for hjertesykdom.

Det er sendt ut et Kjære Helsepersonell-brev til hematologer, og preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert.

​Fant du det du lette etter?