Fingolimod brukes til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (MS).  Det er en risiko for alvorlige bivirkninger som hudkreft, PML (progressiv multifokal leukoencefalopati), virusinfeksjoner, soppinfeksjoner eller bakterieinfeksjoner, inkludert infeksjoner i sentralnervesystemet for pasienter som starter behandling med fingolimod.
 
Følgende bivirkninger er rapportert hos pasienter som har brukt fingolimod:
 • Basalcellekarsinom
 • Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 • Andre infeksjoner med opportunistiske patogener, inkludert infeksjoner i sentralnervesystemet

Råd til leger/helsepersonell:

Ved basalcellekarsinom:

Hudundersøkelse anbefales før behandlingsstart og under behandling. Dersom det oppdages mistenkelige lesjoner bør pasienten henvises til en hudlege.

Ved PML:

 • Vær oppmerksom på risikoen for PML og informer pasienter og omsorgspersoner om tidlige symptomer. Gi dem beskjed om å oppsøke lege dersom slike symptomer forekommer.
 • Før oppstart av behandling med fingolimod, bør et baseline MR-bilde være tilgjengelig (vanligvis innen 3 måneder) som referanse.
 • Ved rutinemessig MR-undersøkelse; vær oppmerksom på lesjoner som kan tyde på PML.
 • Ved mistanke om PML, skal det utføres cerebral MR og behandlingen med fingolimod bør avbrytes til PML er utelukket.

Ved infeksjon:

 • Ikke start behandling hos pasienter med en alvorlig aktiv infeksjon.
 • Vurder å avbryte behandlingen dersom pasienten utvikler en alvorlig infeksjon. Nytte-/risikoforholdet bør vurderes nøye før behandlingen startes opp igjen.
 • Fortsett å følge anbefalingene for overvåking av hematologisk status (fullstendig blodcelletelling)

Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

 • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger, spesielt nye nevrologiske  symptomer.
 • Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til nevrologer, sykehusapotek og RELIS. 

​Fant du det du lette etter?