​Ibrutinib er brukt til behandling av voksne pasienter med mantelcellelymfom (MCL), kronisk lymfatisk leukemi (KLL) eller Waldenströms makrogobulinemi (WM). Randomiserte kliniske studier har vist høyere total forekomst av hjertedød ved bruk av ibrutinib i forhold til kontrollgruppen.  

Råd til leger og helsepersonell 

  • ​Vurder nytte/risikoforholdet før bruk av Imbruvica hos pasienter med risikofaktorer for hjertesykdom. Alternativ behandling kan vurderes. 
  • Pasienter med høy alder, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)-funksjonsstatus ≥ 2 eller samtidig hjertesykdom kan ha høyere risiko for hjertehendelser. 
  • Ta opp sykehistorie og foreta en klinisk undersøkelse av hjertefunksjon før oppstart med Imbruvica. 
  • Overvåk pasienter under behandling nøye for tegn på forverring av hjertefunksjon. 
  • Avbryt behandling ved ny eller forverret hjertesvikt grad 2 eller hjertearytmi grad 3. Behandling kan gjenopptas i henhold til nye doseendringsanbefalinger. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema​ ​

Råd til pasienter 

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.​ 

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til hematologer, onkologer og kardiologer. ​

​Fant du det du lette etter?