​​​​​​​​Mavenclad brukes ved behandling av voksne pasienter med høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS) i form av to tablettkurer i løpet av 2 år. En nylig gjennomgang av tilgjengelige sikkerhetsdata har konkludert med en økt risiko for leverskade etter behandling med Mavenclad.

Råd til leger og helsepersonell

  • ​​Innhent pasienthistorikk om underliggende leversykdommer eller tidligere leverskade før oppstart av behandling.
  • Leverfunksjonstester bør tas før oppstart av hver behandlingskur og ellers ved behov under behandlingen.
  • Dersom pasient utvikler tegn på leverskade, som stigning i transaminaser>1000 enheter eller gulsott, skal behandlingen avsluttes. 
  • Gi råd til pasient om å kontakte lege umiddelbart ved symptomer på leverskade.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Råd til pasienter

Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på leverskade. Symptomer på dette kan være:

  • Ubehag øvre del av mage
  • Nedsatt matlyst
  • ​Mørk urin
  • Utmattelse
  • Gulfarge hud eller hvit del av øyne
  • Kvalme og oppkast.

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til nevrologer, fastleger, spesialister i hepatologi og gastroenterologi, fagmiljø innen nevrologi og hepatologi/gastroenterologi.​

​Fant du det du lette etter?