Metoklopramid brukes til å behandle eller hindre kvalme og oppkast, som for eksempel kan oppstå i forbindelse med bruk av cellegift, strålebehandling, operasjoner eller ved migreneanfall. I Norge selges metoklopramid under handelsnavnet Afipran og finnes som injeksjonsbehandling, tabletter, mikstur og stikkpiller.

Metoklopramid forårsaker i noen tilfeller kortvarige bivirkninger i nervesystemet som gir uønskede bevegelser som rykninger og tics. Disse bivirkningene er vanligere hos barn og yngre og ved bruk av høye doser. Andre bivirkninger i nervesystemet kan også forekomme når metoklopramid brukes over lengre tid, og da særlig hos eldre. I tillegg er det også sett svært sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger med effekt på hjerte og sirkulasjon.

Nye anbefalinger

For å redusere risikoen for disse bivirkningene har det europeiske legemiddelkontorets vitenskapelige komité (CHMP) kommet med nye anbefalinger:

 • Metoklopramid skal kun brukes ved korttidsbehandling (opp til 5 dager).
 • Metoklopramid ikke skal brukes hos barn under 1 år.
 • Hos barn over 1 år skal metoklopramid bare brukes som et alternativ mot kvalme og oppkast som oppstår i dagene etter behandling med cellegift, eller ved behandling av kvalme og oppkast etter en operasjon når annen behandling er vurdert eller forsøkt først.
 • Hos voksne kan metoklopramid brukes ved behandling av kvalme og oppkast som kan oppstå i forbindelse med cellegiftbehandling, strålebehandling, operasjoner og migreneanfall.  Til voksne reduseres den anbefalte maksimaldosen til totalt 30 mg per dag
 • Intravenøse formuleringer med konsentrasjon over 5 mg/ml metoklopramid og stikkpiller med 20 mg metoklopramid bør trekkes fra markedet

CHMPs anbefaling er sendt til EU-kommisjonen som gjør det endelige vedtaket. I Norge vil anbefalingen om tilbaketrekking av styrker innebære at Afipran 20 mg stikkpiller og Afipran 100 mg/ml konsentrat til infusjonvæske blir trukket fra markedet. Legemiddelverket vil komme tilbake med mer informasjon om dette når EU-kommisjonen har fattet en endelig avgjørelse i denne saken.

Råd til pasienter

 • Dersom du bruker metoklopramid (særlig ved langtidsbehandling) bør du diskutere behandlingen med legen din neste gang du har legetime. Det kan hende at legen vil anbefale deg å endre behandlingen.
 • Mistenkte bivirkninger kan meldes via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

Råd til helsepersonell:

 • Metoklopramid skal kun forskrives til korttidsbehandling (opptil 5 dager). Metoklopramid skal ikke brukes ved kroniske tilstander som gastroparese, dyspepsi og gastroøsofageal reflukssykdom, og heller ikke som tilleggsbehandling ved kirurgiske og radiologiske prosedyrer
 • Hos voksne vil metoklopramid fortsatt være godkjent til behandling av postoperativ kvalme og oppkast, kvalme og oppkast som følge av strålebehandling, forsinket (men ikke akutt) kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling, og symptomatisk behandling av kvalme og oppkast i forbindelse med f.eks. migreneanfall
 • Hos barn skal metoklopramid kun brukes som annenlinjebehandling for å hindre forsinket kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling og ved behandling av postoperativ kvalme og oppkast. Hos barn under 1 år vil metoklopramid være kontraindisert.
 • For barn og vokse vil maksimaldosen i løpet av 24 timer være 0.5 mg per kg kroppsvekt. Hos voksne vil den vanlige dosen være 10 mg opp til 3 ganger daglig. Hos barn vil den anbefalte dosen være 0.1 til 0.15 mg per kg kroppsvekt, gjentatt opp til 3 ganger daglig. Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert med en doseringstabell for barn.
 • Flytende orale formuleringer (miksturer) har vært særlig knyttet til overdoseringer hos barn. Det er derfor viktig at dosen måles opp nøyaktig med en målesprøyte
 • Intravenøse doser bør gis som sakte bolus over minst 3 minutter for å redusere risikoen for bivirkninger Intravenøse formuleringer med konsentrasjon over 5 mg/ml metoklopramid kan bli trukket fra markedet
 • Det er sett svært sjeldne tilfeller av alvorlige hjerte-kar reaksjoner i forbindelse med bruk av metoklopramid, særlig når det blir gitt intravenøst. Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved bruk hos risikogrupper for slike bivirkninger, slik som eldre, pasienter med hjerteledningsforstyrrelser, elektrolyttforstyrrelser, langsom hjerterytme (bradykardi) og pasienter som bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet.
 • Behandling av pasienter som bruker metoklopramid regelmessig bør gjennomgås ved neste time hos legen
 • Meld mistenkte bivirkninger på meldeskjema til RELIS i din helseregion 

Anbefalingene til CHMP ble påklaget av produsentene og førte til en reeksaminering. Den er nå avsluttet og anbefalingene er opprettholdt.

Se også:

EMAs pressemelding: European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide

​Fant du det du lette etter?