​De nye kravene kalles sikkerhetsanordninger («safety features») og gjelder alle reseptpliktige legemidler som markedsføres i EU/EØS-området. Veterinære legemidler og apotekfremstilte legemidler er unntatt ordningen. Se mer informasjon om sikkerhetsanordninger og rutiner for melding av avvik og mistanker om forfalskninger.

Stadig økende problem i Europa

Forfalskninger er et stadig økende problem i europeiske land. De nye kravene om merking og forsegling skal sikre en ubrutt kjede fra produsent til apotek, og er en del av EUs tiltakspakke mot falske legemidler. 
 
 - De siste årene har vi sett at nye og dyre kreftmedisiner er spesielt utsatt for forfalskninger. I Norge avdekket vi vårt første og eneste tilfelle i 2014, da stjålne medisiner i Italia ble importert og solgt på norske apotek, sier seniorrådgiver Jørgen Huse i Legemiddelverket.

Nye rutiner på apotek 

Kravene gjelder legemidler som er produsert og frigitt for salg fra og med 9. februar 2019. Legemidler som er frigitt før denne datoen, uten den unike koden og forseglingen, kan selges ut holdbarhetstiden. I en overgangsperiode vil derfor både nye og gamle pakninger være på markedet. Legemiddelverket jobber tett med aktørene for at overgangsfasen ikke skal skape problemer for forskrivere og pasienter.

Manglende registering kan føre til mangel 

Det nye direktivet krever at industrien registrerer sine legemidler i en sentral EU-database, og passer på at de blir forseglet og merket i henhold til kravene. Manglende eller forsinket registrering og merking kan føre til svikt i legemiddelforsyningen. For å hindre legemiddelmangel vil Legemiddelverket følge situasjonen nøye, og gå i dialog med produsenter om utsatte produkter på det norske markedet.

Se også:

​Fant du det du lette etter?